Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) veikla – tikslingai organizuotas, sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės stebėjimas, duomenų apie sveikatą veikiančius rizikos veiksnius rinkimas, kaupimas, susisteminimas, analizė ir vertinimas. Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) duomenys teikiami visuomenei ir atitinkamoms institucijoms.

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialisto funkcijos:

  • Kaupia savivaldybės bendruomenės sveikatos būklės ir jos kitimo duomenis, vertina ir analizuoja jų pokyčius;
  • Stebi ir analizuoja aplinkos veiksnius, darančius įtaką sveikatai; analizuoja socialinius bei ekonominius veiksnius, turinčius įtakos gyventojų sveikatai;
  • Stebi ir vertina gyvensenos svarbą sveikatai;
  • Teikia valstybės bei savivaldybės institucijoms ir visuomenei informaciją apie visuomenės sveikatos būklę, jos kitimo priežastis, reikalingą profilaktinės medicinos, sveikatos apsaugos sistemos valdymo gerinimo sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms.

TYRIMAI

 

Tyrimo „Priklausomybių paplitimas Šilalės rajono moksleivių tarpe bei priklausomybių prevencijos galimybės rajone“ ataskaita

Tyrimo „Mokinių maitinimo mokykloje ypatumai ir jo poreikio įvertinimas“ ataskaita

Tyrimo su Higienos institutu „2010 m. mokinių mitybos ir mokinių vykimo į mokyklą ir grįžimo iš jos saugos tyrimas“ rezultatai

„Mokinių vykimo į mokyklą ir grįžimo iš jos saugos tyrimas“

„Mokinių mitybos tyrimai“

2020 metų vaikų gyvensenos tyrimo ataskaita

2022 m . Suaugusiųjų gyvensenos tyrimo apžvaga

KASMETINIAI DUOMENYS

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 2022 m.

Šilalės rajono mokinių sveikatos analizė 2023 m.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 2021 m. 

Sveikatos priežiūros situacija  Šilalės rajone 2022 m.

Šilalės rajono mokinių sveikatos analizė 2022 m. 

Tuberkuliozės paplitimas Šilalės rajone 2022 m.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 2020 m.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 2019m. 

Šilalės r. mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenys 2020 m.  

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 2018 m. 

 

 

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą