1. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2023 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. B1-14 patvirtinta Medžiagų ir kitų materialinių vertybių nurašymo komisija:
Vilma Navardauskienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, komisijos pirmininkė;
Jurgita Valančienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, komisijos narė;
Akvilė Petkienė, valytoja – visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, komisijos narė.

2. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2023 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. B1-15 patvirtinta Nepanaudotų numeruotų dokumentų blankų inventorizacijos komisija:
Akvilė Petkienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, komisijos pirmininkė;
Vilma Navardauskienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, komisijos narė;
Danguolė Račkauskienė, valytoja-aplinkos prižiūrėtoja, komisijos narė.

3. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atitikties pareigūnu yra paskirta Akvilė Petkienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, tel. (8 449) 46794, elektroninis paštas apetkiene@silalesvsb.lt
Atitikties pareigūnas, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, vykdo prevencinę, deklaruoti privačius interesus privalančių darbuotojų privačių interesų deklaracijų teikimo ir jų turinio stebėseną, vadovaudamasis Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus įsakymų patvirtintu Viešųjų ir privačių interesų derinimo biure tvarkos aprašu.

4. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  asmens duomenų pareigūnu yra paskirta Jurgita Valančienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną.

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į  Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Duomenų apsaugos pareigūną: tel. (8 449) 46765, elektroninis paštas: jvalanciene@silalesvsb.lt .

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą