1. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. sausio 20  d. įsakymu Nr. B1-6 patvirtinta Medžiagų ir kitų materialinių vertybių nurašymo komisija:
Jurgita Valančienė, visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė, komisijos pirmininkė;
Giedrė Fasci, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, komisijos narė;
Danguolė Račkauskienė, valytoja – aplinkos prižiūrėtoja, komisijos narė.

2. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2020 m. birželio 9  d. įsakymu Nr. B1-29 patvirtinta Nepanaudotų numeruotų dokumentų blankų inventorizacijos komisija:
Akvilė Petkienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, komisijos pirmininkė;
Danguolė Račkauskienė, valytoja – aplinkos prižiūrėtoja, komisijos narė;
Giedrė Fasci, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, komisijos narė.

3. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. B1-44 patvirtinta Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo nuolatinė komisija:
Jurgita Valančienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, komisijos pirmininkė;
Akvilė Petkienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, komisijos narė;
Giedrė Fasci, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, komisijos narė.

4. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atitikties pareigūnu yra paskirta Akvilė Petkienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, tel. (8 449) 46794, elektroninis paštas apetkiene@silalesvsb.lt
Atitikties pareigūnas, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, vykdo prevencinę, deklaruoti privačius interesus privalančių darbuotojų privačių interesų deklaracijų teikimo ir jų turinio stebėseną, vadovaudamasis Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus įsakymų patvirtintu Viešųjų ir privačių interesų derinimo biure tvarkos aprašu.

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą