SVEIKATOS PASLAUGŲ GERINIMAS PAKRUOJO IR ŠILALĖS RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE

PROJEKTAS „INTEGRUOTŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“

2019 m. lapkričio 28 d. Biudžetinė įstaiga Respublikinis priklausomybės ligų centras ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasirašė  bendradarbiavimo sutartį, kuria bus  įgyvendinamas iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ (projekto kodas Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0001). Projekto trukmė 2 metai.

Visuomenės sveikatos biure dirba integruotos sistemos diegimo koordinatorė, kuri vykdys šias projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ veiklas:

 • atliks vertinimo tyrimus;
 • organizuos apskritojo stalo diskusijas, siekiant aptarti pagrindinius sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo iššūkius, bendradarbiavimo plėtros galimybės, bendrus tikslus;
 • parengs tarpinstitucinio bendradarbiavimo tvarkos aprašą;
 • organizuos mokymus ir konferencijas, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų tiekėjams.

ŠILALĖS RAJONO GYVENTOJŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS IR SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS

Projekto aprašymas:

Šilalės rajono savivaldybėje sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais nuo 2012 metų iki 2016 m. išaugo 15,1 proc. ir siekė 100.0 tūkst. gyventojų –  3169,02, ypač susirgimų išaugo tarp vaikų ir paauglių – 4930,63. Šilalės rajono savivaldybėje 2016 m. nutukimu sirgo 396 asmenys, sergančiųjų asmenų skaičius 1000 gyventojų siekė 16,4 (Tauragės apskrityje – 13,2, Lietuvoje – 14,4). Didėjant kūno svoriui, didėja sergamumas lėtinėmis ligomis ir mirštamumas nuo jų.  Šilalės rajono mokinių (7-17 m.) ligotumas lytinės ir šlapimo sistemos ligomis, susižalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių rodiklis per penkis metus augo apie 30 proc.

             Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos. Sveika gyvensena padeda išsaugoti ir stiprinti sveikatą, gyvenimo kokybę ir fizinį pajėgumą. Siekiant gerinti  visuomenės pažintinius ir socialinius įgūdžius (gebėjimus), nulemiančius asmenų motyvaciją stiprinti ir palaikyti gerą sveikatą, buvo parengtas projektas” Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas“.

Projekto tikslas – padidinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

Projekto uždavinys – organizuoti mokymus,  skirtus informuoti, šviesti Šilalės rajono gyventojus sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas.

Projekto veiklos:

 1. Sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos mokymų vykdymas vyresnio amžiaus žmonėms,
 2. Neįgaliųjų mokymai sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis,
 3. Vaikų mokymai sveikos gyvensenos temomis,
 4. Fizinio aktyvumo įgūdžių ugdymas.

Projektu siekiama įtraukti į veiklų įgyvendinimą nemažiau kaip 1024 asmenis (projekto rezultatas), kurie dalyvaus informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose.

Projekto pradžia: 2018-07-04

Projekto pabaiga: 2021-07-04

Projekto biudžetas: 121..941,18 Eur, iš kurių 103.650,00 eurų ES parama, 9.145,59 eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 9.145,59 eurų  Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Daugiau informacijos apie projektą: atsakingas už projektą asmuo – Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Vilma Navardauskienė,  tel. nr. 8 (684) 53450.

 

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina: 

 • Savižudybių prevencinį projektą, finansuojamą  Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis 2017 – 2018 m.
 • Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programą 2015 – 2018 m.
 • Šilalės rajono neformaliojo vaikų švietimo programą.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektus:

 • 2014-2018 metų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės programa;
 • Alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2014-2018 metų programa;
 • Lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės bei sveikatos palaikymo ir stiprinimo 2014-2018 metų programa;
 • 2014-2018 metų Švarus vanduo, švari aplinka – sveika šeima;
 • Saugios bendruomenės Šilalės rajone 2014-2018 metų programa.

2013-2014 metais Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras dalyvavo  Comenius Regio partnerystės „Healthy school“ („Sveika mokykla“) projekte.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2010-2013 metais dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektuose:

 • Šilalės rajono tuberkuliozės ir kitų infekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės programa (2009-2013 m.);
 • Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programa (2012-2013 m.)
 • Lėtinių neinfekcinių ligų pirminės profilaktikos ir fizinio aktyvumo skatinimo Šilalės rajono gyventojų tarpe programa (2009-2013 m.);
 • Švarus vanduo, švari aplinka – sveika šeima (2009-2013 m.);
 • Saugi bendruomenė Šilalės rajone (2009-2013 m.);
 • Šilalės rajono savivaldybės alkoholio kontrolės ir alkoholinių gaminių vartojimo prevencijos programa (2009-2013 m.);
 • Šilalės rajono savivaldybės tabako kontrolės ir profilaktikos programa (2009-2013 m.).

didelis_logo_1PASIRAŠYTA FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTIS DĖL PROJEKTO „ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO MODERNIZAVIMAS“

2010 m. liepos 30 d. tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pasirašyta projekto „Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“, projekto kodas Nr. VP3-2.1-SAM-11-R-71-001, finansavimo ir administravimo sutartis.

Iš Europos regioninės plėtros fondo ir nacionalinių projektų lėšų šiam projektui įgyvendinti skirtas iki 952 884,32 litų finansavimas. Iš savivaldybės biudžeto lėšų šis projektas nefinansuojamas.

Projekto „Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“ dėka bus atlikta biuro patalpų rekonstrukcija (316,12 kv. m.), sveikatos priežiūros kabinetų (147,69 kv. m.) remontas dešimtyje rajono bendrojo lavinimo mokyklų, įrengtos darbo vietos, įsigytos mokymo priemonės, sveikatos priežiūros įranga, kompiuterinė technika, transporto priemonė.

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą