PROJEKTAS „INTEGRUOTŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS“ 

Biudžetinė įstaiga Respublikinis priklausomybės ligų centras ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo projektą „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas (projekto kodas Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0001).

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras parengė Šilalės rajono savivaldybės psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašą,  kurį 2021 metų balandžio 16 d. patvirtino Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. DĮV-435 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės psichoaktyvias medžiagas vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Aprašo tikslas – sukurti ir įdiegti integruotą priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų gydymo bei socialinės integracijos sistemą asmenims, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ir kitomis psichoaktyviomis medžiagomis bei jų šeimos nariams, siekiant pagerinti specializuoto priklausomybių gydymo ir socialinių paslaugų prieinamumą, ir kokybę, didinti socialinę integraciją į visuomenė ir mažinti socialinę atskirtį.

Aprašo uždaviniai:

identifikuoti Šilalės rajone esančius pagalbos teikėjus, aprašyti jų funkcijas ir vaidmenį pagalbos teikimo procese, pagalbos etapus, teikimo tvarką, terminus bei informacijos teikimo tvarką, paslaugų gavėjų ir teikėjų teises ir pareigas, paslaugų teikimo stebėseną ir vertinimą;

 tarpinstitucinio bendradarbiavimo pagrindu suteikti pagalbą ir užtikrinti pagalbos tęstinumą žalingai vartojantiems psichoaktyvias medžiagas ar priklausomybės ligomis sergantiems asmenims ir jų šeimos nariams.

Aprašo vykdytojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys priklausomybės ligų gydymo, prevencijos ir socialinės integracijos paslaugas, informavimo, identifikavimo, motyvavimo  ir nukreipimo pagalbą psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojantiems ar priklausomybės ligomis sergantiems asmenims ar jų artimiesiems Šilalės rajono savivaldybėje. Aprašo vykdytojai ir jų atliekamos funkcijos nurodytos Aprašo 2 priede.

Šilalės rajono savivaldybės psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašas

1 priedas

2 priedas

3 priedas

 

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su Šilalės švietimo pagalbos tarnyba vykdo ankstyvosios intervencijos programą.

Programos tikslas – ugdyti jaunuolių kritinį mąstymą ,  motyvuoti keisti savo elgesį, paskatinti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

Programos uždaviniai:

 • Motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.
 • Suteikti žinių apie psichoaktyviųjų medžiagų keliamą žalą.
 • Keisti nepilnamečių požiūrį į savo elgesį ir įpročius.

Kuo ši programa išskirtinė? Nemoralizuojantis, negąsdinantis, nesmerkiantis požiūris. Interaktyvūs metodai bendraamžių grupėje. Kritinio mąstymo ugdymas, skatinant atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Atvira erdvė kalbėtis, rasti atsakymus ir stiprinti motyvaciją pokyčiams.

Mokymosi forma:  sudaromos jaunuolių nuo 6 iki 12 asmenų grupės (nuo 14 iki 21 metų), eksperimentuojantiems arba nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet kurie nuo jų nėra priklausomi.

Kas sudaro programą? Programa trunka iki 10 valandų, kuri apima pradinį ir baigiamąjį pokalbius, 8 valandų praktinius užsiėmimus grupėje.

Kaip užsiregistruoti? El. paštu sveikatos.biuras@gmail.com atsiųsti užpildytą prašymo formą, kurią rasite paspaudę šia nuorodą. Dėl išsamesnės informacijos apie programą prašome kreiptis į Visuomenės sveikatos biurą, adresu Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė (III a.),  tel. 8 449 46765.

Vaizdo klipas, skirtas Ankstyvosios intervencijos programai:

 

 

KVIEČIAME DALYVAUTI ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ IR CUKRINIO DIABETO PREVENCINĖJE PROGRAMOJE

sirdies_kraujagysliu_ligosŠilalės visuomenės sveikatos biuras kartu su rajono Asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdo Širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) ir cukrinio diabeto prevencinę (šviečiamąją-mokomąją) programą. Dalyvavimas programoje yra SAVANORIŠKAS ir NEMOKAMAS.

Programoje kviečiami dalyvauti ŠKL  ir cukrinio diabeto rizikos grupei priskiriami vyrai ir moterys, turintys vieną ar keletą žemiau išvardintų rizikos veiksnių:

 • padidėjusį arterinį kraujo spaudimą;
 • padidėjusią cholesterolio koncentraciją kraujyje;
 • padidėjusį gliukozės koncentraciją kraujyje;
 • sergantys II tipo cukriniu diabetu;
 • antsvorį ar nutukę;
 • rūkantieji.

Programos metu užsiėmimus veda ir konsultuoja gydytojas, mitybos specialistas, kineziterapeutas, psichologas ir visuomenės sveikatos specialistas. Dalyviai supažindinami su:

 • ŠKL rizikos veiksniais, jų korekcijos ir prevencijos galimybėmis;
 • sveikos mitybos reikšme – sudaromas individualus mitybos planas, teikiamos individualios konsultacijos;
 • fizinio aktyvumo reikšme – sudaromas individualus fizinio aktyvumo planas, dalyviai mokomi įvairių pratimų;
 • streso įtaka ŠKL – dalyviai apmokomi streso valdymo metodikų.

UŽSIĖMIMŲ LAIKAS derinamas atskirai Jums patogiu laiku. Susidarius grupei asmenų, specialistai gali atvažiuoti į kaimo bendruomenes.

DĖL REGISTRACIJOS prašome kreiptis į Visuomenės sveikatos biurą, adresu Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė (III a.),  tel. 8 449 46765 arba el. paštu: sveikatos.biuras@gmail.com

 


 

ŠILALĖS RAJONO PRIKLAUSOMYBĖS NUO ALKOHOLIO MAŽINIMO PROJEKTAS

dreamstime_xl_18472275Vadovaudamasis Savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu patvirtintu Priklausomybės nuo alkoholio mažinimo Šilalės rajone tvarkos aprašu, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su savivaldybe, seniūnijomis, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, organizuoja specializuotos pagalbos teikimą socialinę riziką patiriantiems asmenims bei asmenims iš socialinės rizikos šeimų, siekiantiems atsisakyti priklausomybės nuo alkoholio. Pagrindinis projekto tikslas – padėti minėtiems asmenims integruotis į visuomenę, darbo rinką, mažinti jų socialinę atskirtį. Projekto metu organizuojamas kompleksinės pagalbos teikimas: fizinės būklės korekcija, palaikomasis medikamentinis gydymas ir giluminių problemų sprendimas psichoterapijos, psichologinio konsultavimo pagalba.

Galimų gydymo metodų taikymas: detoksikacija, išblaivinimas, pagirių sindromo ir sunkios abstinencijos pašalinimas, medikamentinis gydymas, psichoterapija ir kt.

Kviečiame  rajono gyventojus nelikti abejingais ir prisidėti prie organizuojamo projekto: paraginti ir motyvuoti socialinę riziką patiriančius asmenis, socialinės rizikos šeimas  bei jų  artimuosius priimti sprendimą gydytis priklausomybę nuo alkoholio.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinius darbuotojus arba į Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, adresu: Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė, tel. 8 449 46765, el. paštu sveikatos.biuras@gmail.com

 


 

TUBERKULIOZEI ĮVEIKTI BŪTINAS VISUOMENĖS SUPRATIMAS

0906_chest_xrayTuberkuliozė išlieka viena aktualiausių visuomenės sveikatos problemų. Tai infekcinis susirgimas, kurio pagrindinis šaltinis – asmuo, sergantis atvira plaučių tuberkulioze. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu patvirtintu Tuberkuliozės profilaktikos Šilalės rajone tvarkos aprašu, vykdo tuberkuliozės profilaktikos projektą. Tikslinė asmenų grupė – socialinės rizikos šeimos, socialinę riziką patiriantys ir socialiai nedrausti asmenys dėl socialinių įgūdžių stokos, lėšų trūkumo, priklausomybių negebantys pasirūpinti savimi. Bendradarbiaujant su savivaldybe, seniūnijomis, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, siekiama laiku išaiškinti sergančiuosius tuberkulioze, užkirsti kelią šios pavojingos ligos plitimui mūsų rajone. Įgyvendinant projektą, organizuojamas asmenų atvykimas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiama pagalba nukreipiant asmenis tolimesniam gydymui. Projekto dalyviams išduodamas maisto ir būtiniausių asmens higienos priemonių vienkartinis paketas.

Kviečiame nelikti abejingais ir prisidėti prie organizuojamo projekto, kurio pagrindinis tikslas – patikrinti dėl sergamumo tuberkulioze ir  nukreipti juos gydymui. Apie galimai sergančius asmenis, prašome informuoti savo seniūnijos socialinius darbuotojus arba kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, adresu: Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė, tel. 8 449 46765, el. paštu sveikatos.biuras@gmail.com

 


 

DĖL INFORMACIJOS APIE PAGALBĄ ASMENIMS, NORINTIEMS MESTI RŪKYTI, TEIKIMO

No smokingAsmenys, norintys mesti rūkyti gali kreiptis Šilalės rajone į šias įstaigas:

 • UAB Psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centrą (kontaktai: Maironio g. 20 A, tel. 8449 74620, direktorius Rimantas Augilius),
 • UAB “Andoka” (kontaktai: V. Kudirkos g. 19, Šilalė, tel. 860119313, direktorius Dovydas Damulis),
 • Šilalės švietimo pagalbos tarnybą (kontaktai: Nepriklausomybės g. 1, Šilalė tel. 8449 70088, 8603 47112, direktorė Birutė Jankauskienė).
 • Rajono ugdymo įstaigų socialinius pedagogus ir psichologus, kurie teikia rajono mokiniams socialinę ir psichologinę pagalbą.

 


 

INFORMACIJA DĖL  NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO NUSTATYMO

No_DrugsInformuojame, jog tėvai, norintys įsitikinti ar vaikas nevartoja narkotinių medžiagų, gali kreiptis į Visuomenės sveikatos biurą, kur galės įsigyti nemokamai narkotinių medžiagų paieškos priemonę „PenTest”, galinčia aptikti narkotines medžiagas aplinkoje. Taip pat galima kreiptis tiesiogiai į  Šilalės rajono ligoninės laboratoriją (Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė, 118 kab.). Tėvams užpildžius prašymą (sutikimą), narkotinių medžiagų testas vaikui atliekamas nemokamai (tiriamas šlapimas), rezultatai paaiškėja po 15 min.

Visais aktualiais narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos klausimais galima kreiptis  į Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą (Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė, 3 aukštas), el. p. sveikatos.biuras@gmail.com arba skambinti telefonu 8449 46 765, darbo metu.

Įtarus dėl narkotinių  medžiagų vartojimo ar platinimo – kreiptis į Šilalės rajono policijos komisariatą tel. Nr. 8449 74 212 arba 112.

PRAŠYMAS ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES)

Prašymo forma

Daugiau aktualios informacijos apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją galite rasti šiose nuorodose:

https://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija

https://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/kur-kreiptis-pagalbos-jusu-savivaldybeje-jeigu-vaikas-vartoja-psichoaktyviasias-medziagas

https://ntakd.lrv.lt/lt/statistika-ir-tyrimai/tyrimai-ir-apklausos

http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Prevencija/vaikai%20seka%20tevu%20pavyzdziu_2016.pdf

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą