• Informacijos teikimas sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos temomis;
  • Konsultavimas – individualios informacijos sveikatos klausimais teikimas;
  • Specializuotos pagalbos teikimas socialinės rizikos asmenims (kompleksinė pagalba asmenims, siekiantiems atsisakyti priklausomybės nuo alkoholio, tabako, psichotropinių medžiagų; pagalba dėl socialinės rizikos asmenų profilaktinio sveikatos patikrinimo dėl tuberkuliozės);
  • Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas;
  • Rizikos veiksnių nustatymas ir kontrolė;
  • Visuomenės sveikatos mokymas.

 

Ankstyvosios intervencijos programa

Ši Programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14-21m. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą. Dėl dalyvavimo programoje galite kreipti tel. nr. 8 449 46794 arba el. p. sveikatos.biuras@gmail.com

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą