ŠILALĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE VYKSTA PIRMOS PAGALBOS MOKYMAI VAIKAMS

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tęsia veiklas įgyvendindamas projektą „Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas“.

Projekto tikslas – padidinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

Projekto uždavinys – organizuoti mokymus,  skirtus informuoti, šviesti Šilalės rajono gyventojus sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas.

Viena iš projekto veiklų yra vaikų mokymai sveikos gyvensenos temomis. Paskaitos tema – pirmos pagalbos mokymai, kurios metu vaikai yra supažindinami su pirmosios pagalbos teikimo principais. Įvykus nelaimingam atsitikimui, svarbu nesutrikti, neišsigąsti, o vadovautis sveiku protu, įvertinti riziką, apsaugoti save, aplinkinius, nepakenkti nukentėjusiajam ir suteikti jam pagalbą, kol atvyks medikai. Pirmoji pagalba, tai paprasti tikslingi veiksmai, naudojant turimas pirmosios pagalbos teikimo priemones ar kitokias priemones bei medžiagas, siekiant išsaugoti nukentėjusiojo gyvybę ar sustabdyti sveikatai žalingus veiksmus.

Paskaitos metu mokiniai daugiau sužino apie gyvybei pavojingas situacijas: užspringimą, gausų kraujavimą, klinikinę mirtį. Yra mokoma kaip elgtis atsiradus sumušimams, išnirimams, lūžiams ir žaizdoms, kokia yra pirmoji pagalba apsinuodijimų, vabzdžių įgėlimų, gyvūnų įkandimų atvejais, kaip elgtis įvykus alerginei reakcijai ir anafilaksiniam šokui. Aptariama kaip apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų. Mokiniai yra supažindinami su defibriliatoriaus panaudojimu.  

Šiuo metu pirmosios pagalbos mokymus jau yra išklausę 392 rajono mokiniai.

Projektas „Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas“ finansuojamas ES ir savivaldybės biudžeto lėšomis

Visuomenės sveikatos specialistė,

vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą

Vilma Navardauskienė

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą