KVIEČIAME ŠILALĖS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS DALYVAUTI DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMO VEIKLOJE

Kviečiame mokyklas, norinčias, kad darbuotojams būtų vykdomas psichikos sveikatos gebėjimų stiprinimas, kreiptis į Visuomenės sveikatos biurą, kuris organizuos (pagal turimą finansavimą) 32 valandų gebėjimų stiprinimo konsultacijas. Užsiėmimų metu, mokyklos darbuotojai pristatys aktualias problemas psichikos sveikatos srityje, į kurias atsižvelgdama vykdytojų komanda (psichologas ir socialinis pedagogas), kartu su grupe, sudarys tolesnių veiksmų planą, atliks atvejų analizes ir ieškos galimų sprendimo būdų.   

Veikla vykdoma vadovaujantis LR SAM 2019-04-30 įsakymu Nr. V-523 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“, finansuojama Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos visuomenės psichikos sveikatos gerinimui, lėšomis.

         Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos kreiptis tel. (8 449) 46794.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a30129a06cdf11e99989e603c54a3595

 

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą