INFORMACIJA UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENEI – SAVIKONTROLĖS TYRIMAS

INFORMACIJA UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENEI – SAVIKONTROLĖS TYRIMAS

Rekomenduojama mokiniams, kurie yra nesiskiepiję nuo COVID-19 arba nepersirgę reguliariai atlikti sveikatos patikrinimą dėl COVID-19, savikontrolei skirtais greitaisiais antigenų testais (SARS-CoV-2 antigeno testais).  Testavimas savikontrolės tyrimo metodu atliekamas kas 3-5 dienas.

Prieš pradedant vykdyti testavimą ugdymo įstaigoje, informuojama kiekvienos klasės bendruomenė apie planuojamo vykdyti testavimo organizavimą, jo tikslą, atlikimo eigą, rezultatų interpretavimą, asmens duomenų tvarkymą. Vykdant savikontrolės tyrimą reikalingi pasirašyti mokinių atstovų ar vyresnių nei 16 metų amžiaus mokinių sutikimai dėl dalyvavimo tyrime.

Tyrimas atliekamas šiais etapais:

  1. mokiniai ėminius antigeno testams ima savarankiškai, jei reikia prieš tai juos instruktavus visuomenės sveikatos specialistui ir vėliau prižiūrint atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui;
  2. antigeno testus atlikti, rezultatus vertinti ir interpretuoti mokiniai gali savarankiškai, padedant atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui, arba atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui, jei mokinys jaunesnis nei 16 metų;
  3. antigeno testų rezultatai registruojami pagal ugdymo įstaigos vadovo nustatytą tvarką;
  4. paaiškėjus teigiamam antigeno testo rezultatui ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, mokinys informuojamas apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos ir užsiregistruoti į mobilųjį punktą patvirtinamajam PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt

Nuoroda į teisės aktą:

LR Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose“

 

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą