PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS „BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMAS“

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tęsia programą „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“. Antrieji rajone į programą įsitraukė Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos darbuotojai.

Tikslas – stiprinti darbuotojų gebėjimus visuomenės psichikos sveikatos srityje bei įgyvendinti psichikos ir elgesio sutrikimų prevenciją bendrojo ugdymo mokykloje.

Gebėjimų stiprinimą vykdo komanda, kurią sudaro  2 specialistai:  psichologas (Asta Blandė) ir  socialinis pedagogas (Dalė Daiva Gasparavičiūtė).

Gebėjimų stiprinimo vienų mokymų / supervizijų trukmė – 32 val., veikla vykdoma 4 – 8 mėnesius rengiant konsultacijas mokyklos bendruomenei ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį.

Visuomenės psichikos sveikatos priežiūra – visuomenės sveikatos priežiūros sritis, skirta psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijai įgyvendinti, visuomenės psichikos sveikatai išsaugoti ir stiprinti.

Pirmasis susitikimas vyko sausio 14 d. Šios dienos tikslas susipažinti, įsivertinti bendrą emocinį klimatą, identifikuoti aktualias mokyklai problemas psichikos srityje ir išsikelti prioritetus. Susitikimo metu atlikta pirmosios problemos analizė, galimų sprendimo variantų išryškinimas.

Pirmojo susitikimo metu sudarytas tolesnių konsultacijų planas, kuriame nurodomos konsultacijų metu nagrinėtinos problemos, vienai problemai skirtinas laikas ir kt. . Po kiekvienos konsultacijos specialistų komanda parengia teorines ar praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas. Pateiktas rekomendacijas grupė pritaiko praktikoje bei aptaria jų taikymo patirtį kitose konsultacijose.

Tai yra tęstinė programa, viso numatyti  5 susitikimai ugdymo įstaigoje.

 

Visuomenės sveikatos specialistė,

vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą

Vilma Navardauskienė

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą