DIEVYČIO EŽERE MAUDYTIS NEREKOMENDUOJAMA

DIEVYČIO EŽERE MAUDYTIS NEREKOMENDUOJAMA

2023 m. rugpjūčio 23 d. gauti Šilalės rajone esančių Paršežerio ir Dievyčio ežerų maudyklų chlorofilo „a“ koncentracijos nustatymo tyrimų rezultatai. Pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“,
Dievyčio ežero maudykloje chlorofilo „a“ kiekis viršijo minėtoje higienos normoje reglamentuotas specifikuotų rodiklių vertes, todėl šiame ežere maudytis NEREKOMENDUOJAMA
Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą