PARŠEŽERIO EŽERO MAUDYKLOJE MAUDYTIS NEREKOMENDUOJAMA

❗ 2024 m. liepos 8 d. gauti Paršežerio ežero maudyklos tyrimų rezultatai dėl žarnyno lazdelių ir žarninių enterokokų – rezultatai neviršija privalomųjų verčių, tačiau 2024 m. liepos 5 d. gauti chlorofilo „a“ kiekio nustatymo rezultatai – chlorofilo „a“ kiekis viršija specifikuotas rodiklių vertes.
📌  Remiantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” bei gautais protokolų rezultatais, informuojame apie melsvabakterių gausėjimą ir rekomenduojame nesimaudyti minėtame ežere.
Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą