INFORMACIJA UGDYMO ĮSTAIGOMS: TESTAVIMAS KAUPINIAIS

INFORMACIJA UGDYMO ĮSTAIGOMS: TESTAVIMAS KAUPINIAIS

Tyrimo kaupiniais procesas

Tyrimas vykdomas dviem etapais. Pirmuoju etapu tyrimas atliekamas pradinių klasių mokiniams ir jų namų ūkių nariams bei mokyklose kontaktiniu būdu dirbantiems darbuotojams ir jų namų  ūkiams.  Antruoju etapu, po 4–7 dienų, tyrimas atliekamas mokyklose, jame dalyvauja tik mokiniai ir kontaktiniu būdu dirbantys darbuotojai. Antruoju etapu atliekamas tyrimas kartojamas periodiškai tiriant tik mokinius ir mokyklos darbuotojus, turinčius kontaktą su mokiniais.

Registracija į tyrimą kaupinių metodu

Sutinkantys testuotis namų ūkio asmenų duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė, telefonas) yra pateikiami ugdymo įstaigai. Visi asmenys yra užregistruojami ir gauna tai patvirtinančią trumpąją žinutę. Tyrimo atsakymai taip pat siunčiami trumpąja telefono žinute.

Jei namų ūkio tyrimo atsakymas teigiamas, SMS žinute siunčiamas kvietimas kaupinio nariui užsiregistruoti standartiniam testui atlikti. Tokiu atveju kviečiama registruotis www.1808.lt elektroniniu būdu arba telefonu 1808 PGR profilaktiniam tyrimui.

Atvykimo atlikti tyrimo laikas

Kiekvienas namų ūkio narys nurodytu telefonu gaus SMS žinutę apie tyrimo atlikimo datą ir valandą. Kiekvienam namų ūkiui iš anksto skiriamas individualus tyrimo atlikimo laikas.

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimai, aktualūs ugdymo įstaigoms

Operacijų vadovo sprendimas dėl testavimo kaupiniais

Priėmimo data ir teisės akto numeris

Teisės akto pavadinimas

 2020 m. birželio 16 d.  sprendimas Nr. V-1471

„Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus darbo organizavimo būtinų sąlygų“

 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimas Nr. V-1847

„Dėl užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“

 2020 m. spalio 23 d. sprendimas Nr. V-2347

„Dėl karantino režimo priemonių laikymosi kontrolės“

 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2543

„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“

 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2545

„Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 

 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2547

„Dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų“

 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. V-2934

„Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“

2020 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. V-3006

„Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“

 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimas Nr. V-3008

„Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“

 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimas Nr. V-3024

„Dėl mokinių užimtumo organizavimo būtinų sąlygų“

 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimas Nr. V-3080

„Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“

 2021 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. V-243

„Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“

 2021 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. V-303

„Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą“

 2021 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. V-465

„Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“

32021 m. balandžio 10 d. sprendimas Nr. V-777

„Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“

2021 m. kovo 19 d. sprendimas Nr. V-585 

„Dėl konsultacijų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“

1996 m. rugsėjo 25 d. įstatymas Nr. I-1553 (galiojanti suvestinė redakcija 2021-03-26)

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas

2021 m. kovo 23 d. įstatymas Nr. XIV-195

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas

2021 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. V-656

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“

2020 m. lapkričio 20 d. nutarimas Nr. 1226

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“

Dokumentai ugdymo įstaigoms dėl sutikimo

Prašymas

Sutikimas

AKTUALŪS KLAUSIMAI

Kas suteikė teisę atlikti tyrimą kaupinių metodu?

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suteikė galimybę organizuoti ir koordinuoti savanorišką profilaktinį mokinių ir ugdymo įstaigų darbuotojų, galinčių turėti kontaktą su mokiniais, kaupinių tyrimą, kai ėminiai ėminių paėmimo vietoje grupuojami toje pačioje virusologinėje terpėje.

Ką reiškia tyrimas kaupinių metodu?

Atliekant profilaktinį tyrimą kaupinių metodu, ėminiai grupuojami iki 6 ėminių toje pačioje virusologinėje terpėje, o taikant šį tyrimo metodą specialus tamponėlis įkišamas į nosies landą ne giliau kaip 1,5–2 cm.

Kuo kaupinių metodu atliekamas tyrimas skiriasi nuo įprastai atliekamo tyrimo iš nosiaryklės mobiliuosiuose punktuose?

Tyrimas kaupinių metodu atliekamas imant po mėginį iš nosies landos (negiliai, 1,5–2 cm) kiekvienam namų ūkio nariui, kurių ėminiai grupuojami viename mėgintuvėlyje. Standartinis PGR tyrimas yra atliekamas vienam asmeniui imant mėginį iš nosiaryklės (giliau nei nosies landos), dedant paimtą mėginį į individualų, asmeniui skirtą, mėgintuvėlį.

Kas gali dalyvauti tyrime?

Ugdymo įstaigos mokiniai, ugdomi pagal pradinio ugdymo programą, ir jų namų ūkių (kartu gyvenančių asmenų) nariai bei mokyklose kontaktiniu būdu dirbantys darbuotojai ir jų namų ūkių nariai.

Kam nereikia / negalima testuotis?

Nereikia testuotis asmenims, kurie vakcinuoti du kartus (yra atlikę pilną vakcinacijos kursą); persirgusiems, kai sirgta prieš mažiau nei 180 dienų; prieš mažiau nei 90 dienų turintiems atlikto serologinio tyrimo atsakymą, patvirtinant antikūnų turėjimą.

Ar, tiriant namų ūkio asmenis, reikia įtraukti tą, kuris yra persirgęs koronavirusu mažiau nei prieš 180 dienų? Pavyzdžiui, jei vienas tėvų sirgo korinavirusu mažiau nei prieš 180 d., o kiti namų ūkio asmenys ne?

Jei namų ūkyje yra asmuo, sirgęs koronavirusu mažiau nei prieš 180 dienų, jam testuotis nereikia, visi kiti asmenys turi testą atlikti.

Jei mokinys yra persirgęs koronavirusu mažiau nei prieš 90 dienų, ar jis bei jo namų ūkis turi atlikti tyrimą kaupinių metodu?

Ne, neturi atlikti nei mokinys, nei jo namų ūkio nariai.

Ar tyrimo atlikimas mokamas?

Ne, nemokamas.

Ar tyrimas kaupinių metodu yra patikimas? Ir koks yra jo tikslumas?

Patikimas. Tikslumas 94 procentai.

Kas yra namų ūkis?

Mokinys ar darbuotojas ir kartu gyvenantys šeimos nariai.

Jei vaikas reguliariai bendrauja su močiute arba seneliu, ar jai / jam taip pat reikės atlikti testą?

Burbulą sudarantys kontaktai testuotis gali, bet neprivalo.

Jei vaiko šeima negyvena kartu, o vaikas gyvena keletą dienų su tėčiu, keletą dienų su mama, – ar abiem namų ūkiams reikia atlikti tyrimą?

Pageidautina, kad asmenys atvyktų visi kaip vienas namų ūkis. Jei nėra galimybių, gali atvykti kaip du skirtingi namų ūkiai, tokiu atveju vaikas turės atvykti tik su vieno namų ūkio asmenimis, kitas namų ūkis atvyktų atskirai ir be vaiko. Jei bent vieno iš šių namų ūkių tyrimo, atlikto kaupinių metodu, atsakymas bus teigiamas, tai abu namų ūkiai turės atvykti pakartotinai atlikti PGR tyrimą (iš nosiaryklės).

Ar privalo tyrimą atlikti visi namų ūkio nariai, ar gali, pavyzdžiui, trys iš penkių?

Raginama testuotis visą šeimą iki 6 narių (įskaitant mokinį, mokyklos darbuotoją). Jei namų ūkį sudaro 2 nariai, turi testuotis 2 asmenys.  Optimalus kaupinio skaičius yra 3–5 mėginiai viename kaupinyje. Kuo daugiau šeimos narių testuosis, tuo tikslesnė ligos diagnostika šeimoje (testo pagalba išskiriami ir besimptomiai atvejai).

Kas bus, jei mokinių ar darbuotojų kaupinio tyrimo rezultatas bus teigiamas?

Visi kaupinį sudarantys asmenys turės izoliuotis ir nedelsiant registruotis atlikti profilaktinį PGR tyrimą iš nosiaryklės, siekiant išsiaiškinti, ar asmuo neserga.

Kas atsitiks, jei jokių simptomų neturinčio vaiko tyrimo rezultatas bus teigiamas? Ar reikės izoliuotis visai klasei?

Taip. 14 dienų izoliacija privaloma turėjus didelės rizikos kontaktų, 10 dienų – kitais atvejais. Izoliacijos trukmė gali kisti – Vyriausybėje ir ekspertų taryboje vyksta diskusijos, kaip terminą sutrumpinti.

Kas bus, jei vienas kaupinių bus teigiamas? Ar turės karantinuotis klasė, klasės mokinių šeimos? Jei taip – kiek laiko?

Jei viename klasės kaupinių bus aptiktas virusas, bus testuojami visi į tą kaupinį patekę vaikai atskirai, kad būtų nustatytas sergantis. Visa klasė turės izoliuotis 14 dienų ir mokysis nuotoliniu būdu. Po to grįš atgal į mokyklą ir bus toliau testuojami kaupinių metodu. Susirgusiam koronavirusu mokiniui ir jo šeimai bus taikoma 10–14 dienų izoliacija.

Ar tyrimo metu negalima užsikrėsti?

Ne, tyrimas atliekamas laikantis visų saugumo reikalavimų.

Ar yra galimybė, tėvui / globėjui dalyvauti ugdymo įstaigoje, kai vaikui bus imamas mėginys testui atlikti?

Dėl vaikų saugumo nerekomenduojama pašaliniams asmenims lankytis mokykloje. 

eisti vėliau, ne kartu su daugeliu kontaktinį ugdymą pradedančių mokinių?

Prie mokymosi kontaktiniu būdu įmanoma prisijungti vėliau, tačiau tai gali užtrukti. Tik pateikus prašymą mokytis kontaktiniu būdu, visam namų ūkiui atlikus testą ir gavus neigiamą atsakymą, galima grįžti prie kontaktinio mokymo.

VAIZDO ĮRAŠAI, KAIP ATLIEKAS TESTAVIMAS KAUPINIŲ METODU

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą