BALSIŲ IR NEVOČIŲ TVENKINIUOSE MAUDYTIS NEREKOMENDUOJAMA

BALSIŲ IR NEVOČIŲ TVENKINIUOSE MAUDYTIS NEREKOMENDUOJAMA

2021 m. liepos 19 d. gauti Šilalės rajone esančių Paršežerio ir Dievyčio ežerų bei Ašučio, Nevočių ir Balsių tvenkinių maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai. Pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, Paršežerio ir Dievyčio ežerų bei Ašučio tvenkinio maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytą normą, maudytis galima.
Balsių ir Nevočių tvenkinių maudyklų vandens mikrobiologinės taršos rodikliai viršijo minėtoje higienos normoje reglamentuotas specifikuotų rodiklių vertes pagal žarninių enterokokų skaičių 100ml.vandens, todėl šiuose tvenkiniuose maudytis NEREKOMENDUOJAMA
Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą