2018 M. SUAUGUSIŲJŲ GYVENSENOS TYRIMO REZULTATAI ŠILALĖS RAJONE

                      Pirmą kartą Lietuvoje pernai kovo–gegužės mėnesiais atlikto suaugusiųjų gyvensenos tyrimo rezultatai atskleidė ne tik esamą šalyje gyvensenos ir sveikatos elgsenos situaciją, bet ir savivaldybėse egzistuojančius gyvensenos įpročių skirtumus. Tyrimas atliktas vadovaujantis Higienos instituto parengta gyvensenos tyrimų organizavimo ir vykdymo metodika. Naudota Sveikatos apsaugos ministerijos suderintas klausimynas. Apklausas atliko savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistai. Visose savivaldybėse formuotos reprezentatyvios imtys, atsižvelgiant į gyventojų skaičių savivaldybėje, lytį, gyvenamąją vietovę. Respondentams buvo pateikta anketa, kurią sudarė 33 klausimai, apimantys gyvensenos įpročius, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos raštingumą ir sociodemografinius duomenis. Suaugusiųjų gyvensenos tyrimo populiaciją sudarė 18 metų amžiaus ir vyresni asmenys. Iš viso apklausta 24 850 Lietuvos gyventojų. Šilalės rajono savivaldybėje buvo apklausta 415 gyventojų, iš jų 216 moterys ir 199 vyrai.

 Sveikata

     Iš 2018 metų Lietuvoje atlikto pirmojo suaugusių gyventojų gyvensenos tyrimo duomenų matyti, kad daugiau nei pusė Šilalės rajono respondentų savo gyvenimo kokybę ir dabartinę sveikatos būklę vertina gerai ir labai gerai. Taip pat 59,7 proc. Šilalės rajono gyventojų jaučiasi laimingi ir labai laimingi.

     95,2 proc. Šilalės rajono apklaustųjų pasisakė, kad bendrauja su šeimos nariais bent kelis kartus per mėnesį, tačiau pastebima, kad daugiau gyventojų bendrauja su draugais nei su giminaičiais.

Mitybos įpročiai

     Tyrimo duomenys atskleidė gan prastus Šilalės rajono savivaldybės gyventojų mitybos įpročius: bent kartą per dieną valgo daržoves 38,6 proc. Šilalės rajono gyventojų, vaisius kasdien vartoja trečdalis respondentų, o papildomai nededa druskos į paruoštą maistą, mažiau nei pusė – 47,2 proc. gyventojų.

 

Fizinis aktyvumas

     Remiantis šiuolaikinėmis fizinio aktyvumo rekomendacijomis suaugusiems asmenims (nuo 18 iki 65 metų) per savaitę būtina skirti ne mažiau kaip 150 minučių vidutinio intensyvumo aerobinei fizinei veiklai arba ne mažiau kaip 75 minutes didelio intensyvumo aerobinei fizinei veiklai arba ekvivalentiškai šių abiejų veiklų kombinacijai. 2018 m. tyrimo duomenimis patys aktyviausi nuo 5 iki 7 dienų per savaitę būna 42,3 proc. Šilalės rajono respondentų.

Žalingi įpročiai

Tyrimo duomenimis Šilalės rajone rūkymo paplitimas tarp gyventojų yra mažesnis, nei Lietuvos vidurkis. Šilalės rajone kasdien tabako gaminius, per paskutines 30 dienų, prisipažino rūkę 14,2 proc. gyventojų. Alkoholinius gėrimus per pastarąsias 30 dienų kasdien vartojo 2,3 proc. Šilalės rajono gyventojų, tai yra ženkliai daugiau nei Lietuvos vidurkis (1,5 proc.), o suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo narkotinių ar psichotropinių medžiagų be gydytojo paskyrimo sudaro 2,4 proc. Šilalės rajone respondentų.

Šis tyrimas yra tęstinis ir ateityje bus vykdomas kas 4 metai.

  Plačiau su tyrimo rezultatais Lietuvoje ir  Šilalės rajono savivaldybėje galite susipažinti 

http://www.hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/GYVENSENA/2018_m._gyvensenos_suvestine-ataskaita.pdf

 

Visuomenė sveikatos specialistė, vykdanti visuomenė sveikatos stebėseną

Jurgita Valančienė

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą