Likusį maudymosi sezono laikotarpį, Šilalės rajone bus tiriamas tik Paršežerio ežero maudyklos vanduo.

Likusį maudymosi sezono laikotarpį, Šilalės rajone bus tiriamas tik Paršežerio ežero maudyklos vanduo.

❗2024 m. birželio 25 d. gauti Paršežerio maudyklos tyrimų rezultatai. Žarnyno lazdelių ir žarninių enterokokų rezultatai neviršija privalomųjų verčių, tačiau chlorofilo „a“ kiekis viršija specifikuotų rodiklių vertes. Remiantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” bei gautais protokolų rezultatais, minėtame ežere maudytis NEREKOMENDUOJAMA.

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą