Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų ataskaita (Atn-3) 2019 m.

Viešųjų pirkimų ataskaita (Atn-3) 2018 m. 

Viešųjų pirkimų ataskaita (At-6) 2017 m.

Viešųjų pirkimų ataskaita (At-6) 2016 m. 

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2017m.

Informacija apie mažos vertės pirkimus 2016 m.

Informacija apie mažos vertes pirkimus 2015m.

2017 m. supaprastintų viešųjų pirkimų planas

2016m. supaprastintų viešųjų pirkimų planas

2015 m. supaprastintų viešųjų pirkimų planas

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimas (nuo 2014 m. gruodžio 15 d.)

Mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės (2017-06-29 Direktoriaus įsakymu Nr.B1-45 netekusios galios)