Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra

Svarbiausias visuomenės uždavinys – užtikrinti sveiką vaikų gyvenimo pradžią ir jo tolimesnį vystymąsi, sudarant tam palankias sąlygas. Mokykla – palanki vieta puoselėti vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius bei plėtoti sveikatinimo veiklą, atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus.

Sveikatos priežiūros specialisto darbas mokykloje priskiriamas pirminei sveikatos priežiūrai. Pirminė sveikatos priežiūra yra svarbiausia sveikatos priežiūros grandis, sprendžianti pagrindines mokiniu sveikatos problemas.

Ugdymo įstaigose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų funkcijos:

 • Analizuoja ir vertina mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius;
 • Paaiškina mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus bei išmoko juos taikyti praktiškai;
 • Laiku pastebi mokinių sveikatos problemas, nustato jų svarbą ir prioritetus, prireikus nukreipia juos į sveikatos priežiūros įstaigas;
 • Pasirenka ir taiko tinkamus sveikatos stiprinimo metodus;
 • Moka vertinti ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo procesą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą;
 • Atpažįsta gyvybei pavojingas būkles, suteikia pirmąją pagalbą;
 • Savarankiškai ir pasitelkdamas mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų specialistus, suinteresuotus asmenis rengia sveikatinimo veiklos programas (projektus);
 • Bendrauja ir bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, dirba komandoje;
 • Planuoja ir vertina savo veiklą, tvarko veiklos dokumentus, rengia ataskaitas, bei rekomendacijas;
 • Laikosi etikos principų ir veiklos etikos taisyklių.

APTARNAUJAMOS ŠILALĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOS:

 1. Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno progimnazija, Kovo 11-osios g. 20, Šilalė.;
 2. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija, J. Basanavičiaus g. 25/Struikų g. 1, Šilalės m.
 3. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, Varnių g. 10 A, Laukuvos m.
 4. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija, Varnių g. 22, Kaltinėnų m.;
 5. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija, Šilalės g. 37, Kvėdarnos m.;
 6. Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinė mokykla, Žalioji gatvė 8, Kvėdarnos m.;
 7. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija, Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio m.;
 8. Šilalės r. Obelyno pagrindinė m-kla, Dariaus ir Girėno g. 12, Upynos k.;
 9. Šilalės r. Pajūralio pagrindinė m-kla, Liubarto g. 2, Pajūralio k.;
 10. Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinė mokykla, Dariaus ir Girėno g. 12, Upynos k;
 11. Šilalės lopšelis – darželis „Žiogelis“, Kovo 11-osios g. 22, Šilalė.

VEIKLOS DOKUMENTAI

Metinio plano forma

Ataskaitų grafikas

Dėl mokyklos aplinkos ir/ar ugdymo proceso organizavimo neatitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams

Veiklos rodiklių lentelė

Sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaita Nr. 41-1 sveikata

Maitinimo organizavimo dokumentai

Planuojamų renginių-ataskaitų forma

Renginio aprašymo forma

Mokinių profilaktinių patikrinimų ataskaita (pagal 027-1/a vaiko sveikatos pažymas)

Sveikatos ugdymo ir mokymo sąsiuvinis 038/a

Apsilankiusių mokinių sveikatos priežiūros kabinete registracijos žurnalas

Sergamumo užkrečiamomis ligomis statistinė ataskaitos forma

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių mokinių sveikatos priežiūrą bendrojo lavinimo mokyklose, ataskaitų pristatymo grafikas

Traumų atvejų mokykloje suvestinė

Vaikų dantų ir žandikaulių būklės 2014 metų ataskaita

Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalas

Asmens duomenų tvarkymas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje