Vadovo darbotvarkė

Įstaigos vadovas dirba įstaigos darbo laiku