Komisijos

1. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. sausio 20  d. įsakymu Nr. B1-6 patvirtinta Medžiagų ir kitų materialinių vertybių nurašymo komisija:
Jurgita Valančienė, visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė, komisijos pirmininkė;
Giedrė Fasci, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, komisijos narė;
Danguolė Račkauskienė, valytoja – aplinkos prižiūrėtoja, komisijos narė.

2. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. sausio 20  d. įsakymu Nr. B1-8 patvirtinta Nepanaudotų numeruotų dokumentų blankų inventorizacijos komisija:
Jurgita Valančienė, visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė, komisijos pirmininkė;
Danguolė Račkauskienė, valytoja – aplinkos prižiūrėtoja, komisijos narė;
Giedrė Fasci, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, komisijos narė.

3. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. sausio 20  d. įsakymu Nr. B1-7 patvirtinta Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo nuolatinė komisija:
Jurgita Valančienė, visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė, komisijos pirmininkė;
Akvilė Petkienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, komisijos narė;
Danguolė Račkauskienė, valytoja – aplinkos prižiūrėtoja, komisijos narė.