Projektai

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina: 

 • Savižudybių prevencinį projektą, finansuojamą  Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis 2017 – 2018 m.
 • Šilalės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programą 2015 – 2018 m.
 • Šilalės rajono neformaliojo vaikų švietimo programą.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektus:

 • 2014-2018 metų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės programa;
 • Alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2014-2018 metų programa;
 • Lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės bei sveikatos palaikymo ir stiprinimo 2014-2018 metų programa;
 • 2014-2018 metų Švarus vanduo, švari aplinka – sveika šeima;
 • Saugios bendruomenės Šilalės rajone 2014-2018 metų programa.

2013-2014 metais Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras dalyvavo  Comenius Regio partnerystės „Healthy school“ („Sveika mokykla“) projekte.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2010-2013 metais dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektuose:

 • Šilalės rajono tuberkuliozės ir kitų infekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės programa (2009-2013 m.);
 • Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programa (2012-2013 m.)
 • Lėtinių neinfekcinių ligų pirminės profilaktikos ir fizinio aktyvumo skatinimo Šilalės rajono gyventojų tarpe programa (2009-2013 m.);
 • Švarus vanduo, švari aplinka – sveika šeima (2009-2013 m.);
 • Saugi bendruomenė Šilalės rajone (2009-2013 m.);
 • Šilalės rajono savivaldybės alkoholio kontrolės ir alkoholinių gaminių vartojimo prevencijos programa (2009-2013 m.);
 • Šilalės rajono savivaldybės tabako kontrolės ir profilaktikos programa (2009-2013 m.).

didelis_logo_1PASIRAŠYTA FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTIS DĖL PROJEKTO „ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO MODERNIZAVIMAS“

2010 m. liepos 30 d. tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pasirašyta projekto „Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“, projekto kodas Nr. VP3-2.1-SAM-11-R-71-001, finansavimo ir administravimo sutartis.

Iš Europos regioninės plėtros fondo ir nacionalinių projektų lėšų šiam projektui įgyvendinti skirtas iki 952 884,32 litų finansavimas. Iš savivaldybės biudžeto lėšų šis projektas nefinansuojamas.

Projekto „Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“ dėka bus atlikta biuro patalpų rekonstrukcija (316,12 kv. m.), sveikatos priežiūros kabinetų (147,69 kv. m.) remontas dešimtyje rajono bendrojo lavinimo mokyklų, įrengtos darbo vietos, įsigytos mokymo priemonės, sveikatos priežiūros įranga, kompiuterinė technika, transporto priemonė.