APSKRITOJO STALO DISKUSIJA „PAGALBA PRIKLAUSOMIEMS ASMENIMS ŠILALĖS RAJONE“

2020 metų vasario 18 d.  įvyko apskritojo stalo diskusija „Pagalba priklausomiems asmenims galimybės Šilalės rajone“. Diskusijos moderatorė – ES sertifikuota psichologė Valija Šap. Renginyje dalyvavo 50 dalyvių:  socialinio paramos skyriaus specialistai, švietimo įstaigų atstovai, vaiko teisių apsaugos specialistai, probacijos tarnybos, policijos pareigūnai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, atvejo vadybininkai, sveikatos priežiūros specialistai, savivaldybės  tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir jaunimo reikalų koordinatorės, psichiatras, NVO atstovai.

Apskritojo  stalo diskusijos tikslas – aptarti pagalbos galimybes priklausomiems nuo alkoholio ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo asmenims.

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro integruotos sistemos diegimo koordinatorė Vilma Grigalienė pristatė projektą (Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0001) „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

Visuomenės sveikatos biuro direktorė Loreta Petkuvienė apžvelgė savivaldybėje įgyvendinamas Priklausomybės nuo alkoholio mažinimo bei Ankstyvosios intervencijos programas, jų efektyvumą bei gerąją patirtį. Pranešėja papasakojo, kad Priklausomybės programa įgyvendinama jau nuo 2013 m. Per minėtą laikotarpį buvo palydėta į gydymo įstaigas 399 asmenys, iš jų: 271 vyras ir 134 moterys. Programa įgyvendinama savivaldybės biudžeto lėšomis (10 tūkst. eur.). Tačiau aprašas yra pasenęs ir jį reikia tobulinti. Ankstyvosios intervencijos programa įgyvendinama nuo 2019 m. vangiai, trūksta dalyvių  motyvacijos, reikalinga tobulinti tvarkos aprašą.

Apskritojo stalo diskusijos dalyviai iškėlė bendrus integruotos sistemos tikslus, sudarė pagalbos  teikimo planą. Buvo diskutuojama: nuo ko prasideda pagalba ir kada, ir kas gali atpažinti vartojantį, kokie pirmieji ženklai, kas gali įvertinti problemos mąstą bei su kokiais pagrindiniais sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo iššūkiais susiduriama. Nurodyti asmenys, institucijos, galintys suteikti pagalbą. Aptartos tarpinstitucinio bendradarbiavimo problemos ir tolimesni veiksmai.

Įvardinti pagalbos teikėjai Šilalės rajone: psichiatrai, šeimos gydytojai,  soc. darbuotojai, socialiniai pedagogai, Švietimo pagalbos tarnyba,  reabilitacijos bei priklausomybės ligų centrai, NVO.

Aptartos pagalbos tęstinumo galimybės. Nuspręsta grįžus iš gydymo įstaigos įtraukti asmenis į AA grupės ir kitų savipagalbos grupių, savanorystės, bendruomenių, dienos centrų veiklą.

Renginio moderatorė kalbėjo, kad didžiausias dėmesys kreipiamas į moteris, turinčias nepilnamečius vaikus ir rizikingai vartojančias alkoholį. Tačiau reikia diskutuoti ir apie moterų, neturinčių nepilnamečių vaikų, priklausomybės problemą.

Buvo nuspręsta, kad visuomenės sveikatos biuras parengs Pagalbos priklausomiems asmenims aprašo projektą, kuris bus siunčiamas atitinkamoms įstaigoms, specialistams, kurie vertins, teiks pasiūlymus, kaip turimus resursus panaudoti priklausomybių problemai spręsti Šilalės rajone.

Vilma Grigalienė,

integruotos sistemos diegimo koordinatorė

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *