ŠILALĖS RAJONE ĮGYVENDINTAS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS PROJEKTAS

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendino Šilalės rajono savižudybių prevencinį projektą, finansuojamą Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėnesių, įgyvendinimo vieta – Šilalės rajonas.  

Projekto pagrindinis tikslas – teisingų žinių ir nuostatų formavimas bei pagalbos suteikimas padidėjusios suicidinės rizikos grupėms ir asmenims. Projekto tikslinė grupė – specialistai (sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai darbuotojai, Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai, socialiniai pedagogai, mokytojai, specialiųjų tarnybų pareigūnai, psichologai,  nevyriausybinių organizacijų atstovai bei kiti suinteresuoti asmenys) – savo darbinėje veikloje turintys didesnį kontaktą su savižudybės riziką patiriančiais asmenimis ir padidėjusios suicidinės rizikos asmenys.

Projekto įgyvendinimo metu tikslinės specialistų grupės, naudojant standartizuotą ir pasaulyje pripažintą „ASIST“ ir „safeTALK“ mokymų metodiką, buvo mokomi atpažinti savižudybės ženklus ir suteikti pagalbą riziką patiriantiems asmenims. Specialistus su pavojuje esančiais žmonėmis mokė dirbti profesionalų komanda. Pirminę ambulatorinę sveikatos priežiūrą teikiantys specialistai taip pat buvo apmokomi teikti pagalbą po mėginimo nusižudyti ar save žaloti. Siekiant suteikti skubią pagalbą padidėjusios suicidinės rizikos grupės asmenims, Visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Socialinės paramos skyriumi, seniūnijų socialiniais darbuotojais, ugdymo įstaigomis, bendruomenėmis, organizuoja paskaitas, individualias psichologo konsultacijas bei grupinę psichologinę pagalbą.

Pradžioje vyko dviejų dienų trukmės „ASIST“ mokymai, kuriuose dalyvavo 30 specialistų. Tai viena iš dviejų standartizuotų ir moksliniais tyrimais parengtų savižudybių intervencijos įgūdžių programų, kurios tikslas – išmokyti dalyvius atpažinti, kad asmuo galvoja apie savižudybę ir padėti užtikrinti jo saugumą. Šiuose mokymuose dalyvavo psichologai, Vaiko teisių skyriaus darbuotojai, krizių įveikimo komandos nariai iš įvairių Šilalės r. sav. institucijų, socialiniai darbuotojai, dirbantys su rizikos šeimomis. Mokymus vedė Lietuvos savižudybių prevencijos mokytojų asociacijos lektorės Gintė Jasienė ir Jurgita Rimkevičienė.

Kovo 8, 9, 15, 16 dienomis, Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure  vyko vieninteliai Lietuvoje aukščiausių tarptautinių standartų savižudybių prevencijos „safeTALK“  mokymai, kurie padeda dalyviams tapti sąmoningiems, susiduriant su savižudybių tema. Šiuos mokymus baigę asmenys yra labiau pasirengę padėti žmonėms ketinantiems nusižudyti, suteikti jiems žinių, kur gali rasti reikiamą pagalbą. Mokymuose dalyvavo pedagogai, policininkai, ugniagesiai, slaugytojai, šeimos gydytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, vaiko teisių apsaugos specialistai, socialinės paramos skyriaus specialistai, anoniminių alkoholikų klubo „Vilties galia“ ir Al –Anon grupės atstovai,  atviro jaunimo centro atstovai, senelių globos namų darbuotojai, visuomenės sveikatos specialistai ir kiti asmenys. Iš viso šiuose mokymuose dalyvavo 145 klausytojai. Mokymus vedė psichologai Aušra Naujokaitė, Vaiva Juškevičiūtė, Odeta Geleželytė ir Mantas Jeršovas.

Balandžio 12 dieną vyko seminaras „Pagalba ketinantiems ir mėginusiems nusižudyti“, kuriame dalyvavo 57 įvairių sričių specialistai. Seminaro metu dalyviai atnaujino teorines žinias apie suicidišką elgesį ir pagalbą, sužinojo praktinius pagalbos teikimo principus ketinantiems arba mėginusiems nusižudyti asmenims bei aptarė komunikacijos su suicidiškais asmenimis principus. Mokymus vedė psichologė, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos skyriaus vedėja, Vilniaus universiteto lektorė Dr. Vaiva Klimaitė.

Projekto įgyvendinimo metu, VšĮ Telšių Krizių centro specialistai teikė metodinę pagalbą, o Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyrių specialistai, seniūnijų socialiniai darbuotojai nukreipė tikslinę grupę psichologinei pagalbai, kuri buvo suteikta 505 psichologinių problemų turinčių asmenų.

Rajono gyventojai buvo informuojami apie vykdomą projektą bei pagalbos galimybes socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse, spaudoje, išleisti informaciniai leidiniai, skelbiama telefoninė nemokama pagalbos linija.

Rugsėjo 13 d. Visuomenės sveikatos biuro salėje vyko konferencija „Savižudybių prevencijos aktualijos Šilalės rajono savivaldybėje“, kurios metu buvo pristatytas pagalbos teikimo savižudybės atveju modulis (algoritmas), apžvelgti nuveikti darbai savižudybių prevencijos srityje ir aptarta tolimesnė savižudybės rizikos mažinimo veikla. Pranešimus skaitė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SAM l. e. Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos  pareigas Birutė Sragauskienė, VšĮ Telšių krizių centro direktorė, psichologė Vanda Benaitienė bei projekto koordinatorė, visuomenės sveikatos specialistė Vilma Navardauskienė. Konferencijoje dalyvavo įvairių sričių specialistų.

Tikimasi, kad projekto įgyvendinimo metu sukurta vieninga pagalbos koordinavimo sistema, apimanti įvairių grandžių funkcijas, atsakomybę, informacijos perdavimo ir grįžtamojo ryšio užtikrinimo mechanizmus savižudybių prevencijos srityje, padės sumažinti savižudybių grėsmę Šilalės rajone.

 

Loreta Petkuvienė          

 Šilalės rajono savivaldybės

 visuomenės sveikatos biuro direktorė

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *